Co możemy dla Ciebie zrobić?

Praca licencjaska i magisterska z marketingu

Marketing to bardzo ciekawy kierunek studiów, czerpiący z osiągnięć takich nauk jak: psychologia, ekonomia, socjologia, rachunkowość, statystyka, finanse, filozofia, a nawet etnografia. To idealna propozycja dla osób wszechstronnych, o bystrym umyśle. Kompetencje studentów marketingu rozwijane są w toku nauki na wielu odmiennych płaszczyznach, wśród nich można wymienić: myślenie analityczne, zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętność zrozumienia zachowań innych osób, innowacyjność, kreatywność, zdatność do podejmowania ryzyka oraz wielozadaniowość.

Studia na kierunku marketing

Biorąc pod uwagę mnogość oraz różnorodność informacji do opanowania, student marketingu prezentuje się niczym człowiek renesansu. Z taką dynamiką pozyskiwania wiedzy łatwo jest sobie poradzić na początku nauki. Problemy zaczynają się, gdy studia zbliżają się ku końcowi. Przychodzi pora na rozpoczęcie pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej, tymczasem trudno jest znaleźć wolną chwilę chociażby na to, aby wymyślić dobry temat opracowania. Pochopnie wybrane zagadnienie może sprawić, że praca będzie chaotyczna oraz mało interesująca, a pisanie jej prawdziwą męczarnią. W takich sytuacjach warto rozważyć kwestię skorzystania z pomocy profesjonalistów.

Marketing: praca licencjacka

Niedługo kończysz studia i jesteś nieustannie zajęty nauką? Masz ograniczony czas ponieważ pracujesz zawodowo i martwisz się, że sesja oraz stworzenie pracy licencjackiej z marketingu to dla ciebie za duże wyzwanie? Szukasz zaufanego miejsca, które oferuje prace licencjackie związane z taką dziedziną jak marketing oraz promocja? Zależy Ci na kompleksowych usługach – nie tylko na stworzeniu unikalnego tekstu, ale również na przygotowaniu bibliografii, konspektu oraz prezentacji? W takim razie nie mogłeś trafić lepiej! Praca licencjacka wymaga ogromnego zaangażowania i wielu godzin pracy. Jeżeli chcesz kontynuować studia i nie chcesz przerywać pracy zawodowej z powodu pisania pracy z marketingu, postaw na profesjonalistów z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Dzięki pomocy redaktora obronisz się w terminie i otrzymasz doskonałą ocenę, która otworzy przed Tobą możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Pisanie prac z dziedziny takiej jak marketing oraz reklama to zadanie dla fachowca z doświadczeniem. Wypełnij formularz, a otrzymasz pomoc, której oczekujesz.

Marketing: praca magisterska

Szukasz profesjonalnego i godnego zaufania miejsca, które pomoże Ci stworzyć wysokiej jakości prace magisterską z marketingu i reklamy? Niebawem kończysz studia i przed Tobą nie tylko trudna i wyczerpująca sesja, ale także obowiązek stworzenia pracy końcowej? Martwisz się, że ogrom obowiązków sprawi, że nie ukończysz studiów w terminie? Postaw na specjalistyczną pomoc redaktora, który posiada ogromne doświadczenie i stworzył niejedną pracę magisterską z marketingu! Opieka redaktora jest kompleksowa – zawiera nie tylko napisanie unikalnego i ciekawego tekstu na podany temat, ale także starannie przygotowaną bibliografię, konspekt, prezentację oraz plan. Praca magisterska jest niezwykle ważnym elementem edukacji. Dzięki niej otrzymasz wyższe wykształcenie. Ważne, abyś jej napisanie powierzył osobie godnej zaufania i z dobrym piórem. Ukończ studia w terminie i rozpocznij pełne sukcesów życie zawodowe. Praca magisterska związana z tematyką taką jak marketing oraz reklama wymaga kreatywnego i nowatorskiego podejścia. Znajdź redaktora, który spełni te kryteria.

Zalety zlecania pisania pracy magisterskiej/licencjackiej w naszym serwisie

Pracują dla nas redaktorzy, którzy mogą pochwalić się gruntownym wykształceniem oraz rozległym doświadczeniem w tworzeniu różnego rodzaju opracowań naukowych. To osoby, które posiadają nie tylko rozległe wiadomości z zakresu marketingu, ale znają również zasady pisania prac licencjackich oraz magisterskich. Wiedzą jaką formę powinno mieć opracowanie, piszą z zachowaniem poprawności językowej, a przy tym lekko i ciekawie.

Jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom pełne bezpieczeństwo, ponieważ:

  • wszystkie pozyskane przez nasz serwis dane traktowane są z największą dyskrecją. Poufność dotyczy zarówno personaliów korzystających z platformy klientów, jak i informacji mających związek z przygotowywanymi na ich zlecenie pracami licencjackimi oraz magisterskimi. Nasz serwis chroni certyfikat SSL oraz GIODO. Nie ma więc ryzyka, że osoby postronne wejdą w posiadanie jakichkolwiek wiadomości zamieszczonych przez naszych klientów w serwisie;
  • za usługę odbiorcy płacą bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego, za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności online – Przelewy 24. Momentem rozpoczęcia współpracy jest podjęcie konkretnych ustaleń pomiędzy zleceniodawcą, a redaktorem, któremu powierzone zostało zlecenie dotyczące pisania pracy magisterskiej lub licencjackiej z marketingu, bądź innej dziedziny. Do tego czasu klient może toczyć rozmowy z różnymi ekspertami, nie są one jednak wiążące, w związku z czym nie musi on wnosić żadnych opłat na rzecz serwisu. Warto podkreślić fakt, iż nie wymagamy od naszych klientów płatności z góry za całe zlecenie;
  • pisanie prac z zakresu marketingu, administracji prawa i wielu innych dyscyplin, to przedmiot naszej działalności od ponad 12 lat. Mamy na swoim koncie wiele pomyślnie zakończonych zleceń, możemy poszczycić się również wciąż powiększającym się gronem zadowolonych klientów. Może i ty zechcesz do niego dołączyć?

Przykładowe tematy - prace licencjacki i magisterskie

Temat: Rola opakowania w procesie kreowania wizerunku produktu
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział może zawierać charakterystykę kluczowych pojęć związanych z produktem. Przegląd definicji, opis elementów produktu i ich funkcji. Warto przedstawić tutaj istniejące klasyfikacje produktu. Informacje na temat opakowań w kontekście ochrony środowiska, także te dotyczące ich znaczenia. Kolejny rozdział może skupiać się na roli opakowania jako elementu marketingu oraz logistyki. Warto w tym miejscu zaprezentować funkcje opakowań. Ich rolę w procesie dystrybucji oraz sprzedaży produktów. Ostatni rozdział pracy może stanowić analizę wpływu funkcjonalności opakowania na marketing produktu. Zawierać opis obszaru badawczego oraz przyjętej metodyki. Wyniki badań oraz ich analizę.

Temat: Product placement, czyli lokowanie produktu w mediach
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może opisywać istotę oraz mechanizm product placement – definicję, historię, prawne uwarunkowania, zalety i wady lokowania produktu jako instrumentu komunikacji marketingowej. Rozdział drugi opracowania może skupiać się na mechanizmach oddziaływania product placement. Zaprezentować jaki posiada wpływ, organizację oraz koszty działań związanych z lokowaniem produktu. Kolejna część może przybliżyć jego zastosowanie w promocji produktów, usług, działań charytatywnych, wspieraniu oraz kreowaniu wizerunku marki. Ostatni rozdział pracy może opowiadać o product placement jako reklamie oraz jego obecności w środkach masowego przekazu, filmach i innych nośnikach.

Temat: Perswazja w reklamach społecznych
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział pracy może opisywać genezę i historię reklamy. Zawierać jej definicję oraz uwypuklić różnice między reklamą komercyjną, a społeczną. W następnej części można opisać reklamę społeczną w mediach – jej cele, nośniki oraz ich skuteczność. Kolejny rozdział opracowania powinien skupiać się na perswazji w reklamie społecznej, czyli emocjach i sugestiach, centralnej oraz peryferycznej strategii perswazji. Warto zakończyć pracę opisem kilku przykładów znanych kampanii społecznych prowadzonych w polskich mediach.

Temat: Jak budować zaufanie klientów
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Rozpoczęcie pracy może stanowić rozdział dotyczący pozyskiwania nowych i utrzymywania stałych klientów. Powinien on skupiać się na takich kwestiach jak charakter nowej relacji z klientem, rodzaje lojalności oraz tworzenie długookresowych relacji z odbiorcami. Następna część może opisywać kształtowanie lojalnej postawy wśród klientów – dbanie o jakość i obsługę klientów, rola wpływu zadowolenia klientów na sukces firmy. W ostatnim rozdziale pracy warto skupić się na zagadnieniach związanych z budowaniem zaufania klientów. Znaczeniu zaufania, zaangażowania i przyzwyczajenia w kontekście lojalności. Charakterystykę typów lojalności oraz czynniki posiadające wpływ na zmianę w tym obszarze u klientów.

Temat: Zachowania konsumentów podczas zakupów online
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział może zawierać charakterystykę zakupów online. Pojęcie, cechy oraz formy takiego handlu. Powinien on przybliżać sylwetkę e-klienta, zachowania konsumentów oraz korzyści i ograniczenia istniejące w handlu internetowym. Druga część opracowania może koncentrować się na prawnych aspektach zakupów za pośrednictwem sieci, ochronie konsumentów. Ostatni rozdział może stanowić część badawczą, rozważającą związek pomiędzy naruszeniem praw konsumenckich, a satysfakcją klienta. Powinna ona zawierać założenia metodologiczne powziętych badań, analizę oraz podsumowanie wyników przeprowadzonej ankiety, a wreszcie wnioski dotyczące badań.

Temat: Rola marketingu w turystyce
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może skupiać się na marketingu usług. Opisywać przedmiot, pojęcie oraz jego istotę. Zaprezentować funkcje marketingu turystycznego i rolę usługi jako produktu marketingowego. Kolejny rozdział może dotyczyć rynku usług turystycznych. Zawierać jego definicję, istotę oraz zakres. Przybliżyć zagadnienie segmentacji rynku turystycznego. W ostatnim rozdziale opracowania warto przedstawić najważniejsze kwestie związane z produktem turystycznym, takie jak definicja, cechy oraz jego struktura.

Temat: Psychologiczne mechanizmy oraz techniki stosowane w reklamie
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział jako wprowadzenie może zawierać definicje reklamy, jej cele, funkcje oraz rodzaje. Druga część pracy może przedstawiać mechanizmy działania reklamy. Przybliżać takie kwestie jak: język reklamy i operowanie obrazem, kolorem, dźwiękiem oraz zapachem. Kolejna część może koncentrować się na psychologicznych mechanizmach reklamy. Opisywać potrzeby, proces uczenia się, postawy i przekonania oraz percepcję. W ostatnim rozdziale opracowania warto przedstawić wybrane techniki reklamowe – oddziaływanie na pamięć i emocje, poprzez sugestię oraz na podświadomość. Techniki reklamy socjologicznej oraz inne techniki usprawniające przekaz.

Temat: Plan marketingowy, a rozwój firmy handlowo – usługowej
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może opisywać zagadnienia związane z istotą oraz rolą planu marketingowego w rozwoju firmy. Wyjaśniać pojęcie planu marketingowego. Opisywać jego strukturę i rolę w działalności firmy. Kolejny rozdział może koncentrować się na kwestiach związanych z wdrażaniem planu marketingowego w przedsiębiorstwie. Przedstawiać etapy planowania rozwoju firmy, wdrażania owego planu oraz rezultaty takiego działania. W ostatniej części warto skupić się na aspektach rozwoju firmy handlowo – usługowej. Zaprezentować jej charakterystykę oraz proces planowania jej rozwoju. Przedstawić sposób wprowadzania strategii rozwoju firmy handlowo – usługowej oraz analizę wyników kontroli wykonania tego planu.

Temat: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział może dotyczyć kwestii badań marketingowych w przedsiębiorstwie. Zawierać pojęcie i funkcje badań marketingowych, Przedstawiać proces badawczy, badania pierwotne oraz wtórne. Nakreślać sposób, w jaki powinno być wykonane badanie marketingowe. Drugi rozdział może uwzględniać zagadnienie badań w aspekcie planowania strategii marketingowej – analizę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, badania dotyczące segmentacji rynku, wybranych działów marketingu, związane z kształtowaniem nowych produktów. Ostatnia cześć pracy może dotyczyć systemu informacji marketingowej. Tłumaczyć czym on jest, jaką ma funkcję i strukturę. W jaki sposób powstaje oraz jakie korzyści płyną z takiego systemu.

Temat: Metody badania skuteczności i efektywności reklamy
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pracę może rozpoczynać część dotycząca istoty oraz znaczenia reklamy w gospodarce rynkowej. Warto tutaj przytoczyć definicję reklamy, jej cele, zadania, środki oraz narzędzia. Drugi rozdział może koncentrować się na badaniach marketingowych. Opisywać reklamę w kontekście wspomnianych badań. Tłumaczyć specyfikę badań bazujących na wykorzystaniu kwestionariusza, ich metodologię oraz wady pytań kwestionariuszowych. Ostatnia część pracy może skupiać się na skuteczności i efektywności reklamy. Przedstawiać strategię reklamową, wybrane metody badania skuteczności oraz efektywności reklamy. Sposoby i procedury badania stopnia dotarcia środków reklamy do świadomości adresatów.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.